با توجه به مباحث مطروحه در نشست اول و همچنین با بررسی برنامه پنج ساله شهرداری تهران در بخش فضاهای زیر سطحی شهر تهران و نظرات ارائه شده توسط دکتر سید مهدی معینی (سخنران موضوعی نشست اول) ضرورت برگزاری نشستی مجدد در موضوع «زیرگذر چهارراه ولیعصر» مطرح شد و از همین رو عنوان «تکرار زیرگذر چهارراه ولیعصر» برایش برگزیده شد که هم به تکرار نشست و هم به برنامه تکرار زیرگذر سازی در شهر اشاره داشت.

سخنرانان نشست، آقای کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر شهری، مترجم مقالاتی از هانری لوفور و مطرح کننده تجارب شهری برزیل در ایران (از جمله بودجه ریزی مشارکتی) به عنوان سخنران نظری و خانم آذر تشکر، جامعه شناس شهری و مسئول مطالعات اجتماعی ساماندهی و طراحی محور دماوند- آزادی انتخاب شدند.

سید علی میرفتاح، نویسنده ماهنامه «نمایه تهران»، نویسنده ادبی و طنزپرداز به عنوان نماینده رسانه، اقبال شاکری از شوای اسلامی شهر تهران و آقایان لیل آبادی (معاونت حمل و نقل و ترافیک) و مصطفوی (معاونت فنی و عمرانی) از شهرداری تهران حضور یافتند.

گزارش نشست»

دومین نشست از سلسله نشست های مدنی حق بر شهر توسط «مجمع حق بر شهر باهمستان» و «پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری» در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ و با موضوع «تکرار زیرگذر چهارراه ولیعصر» برگزار شد. «تکرار زیرگذر» ایهامی دو سویه داشت. سویه نخست آن لزوم تدقیق بحث در مورد زیرگذر چهارراه ولیعصر با توجه به گفتگوی شکل گرفته در نشست اول حق بر شهر، باقی ماندن سوالات متعدد در این نشست و ضرورت پاسخگویی مدیریت شهری و نمایندگان مردم در شهر درباره این موضوع بود؛ و سویه دوم آن بحث مطرح بودن احداث زیرگذرهای دیگر در نقاط مهمی از شهر تهران (از جمله میادین ولی عصر، هفت تیر، ونک و تجریش) که موضوع را از «زیرگذرچهارراه ولیعصر» به صورت خاص به «زیرگذرسازی» به صورت عام بدل کرده است. سخنرانان ¬این نشست، کمال اطهاری و آذر تشکر بودند و پس از سخنرانی میزگردی با حضور سخنرانان، سید علی میرفتاح؛ روزنامه‌نگار، اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، مصطفوی؛ نماینده معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و لیل‌¬آبادی؛ کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تشکیل شد.

کمال اطهاری : شهروندی یا شهربندی

کمال اطهاری در سخنرانی خود با عنوان «شهروندی یا شهربندی: درآمدی بر مفهوم حق بر شهر» گفت: «شهروند کسی است که حقوق تعریف شده‌ای از لحاظ حقوق بشر و تکالیف تعریف شده‌ای در یک کشور و شهر دارد و شهربند کسی است که به شهر تبعید شده است. از مشروطه تاکنون کوشش شده که شهربندان به شهروندان تبدیل شوند اما در عمل شهربندی گسترش یافته و حتی دولت حاضر است کمی رفاه فراهم کند تا شهربندی و محدودیت ها را افزایش دهد.»، «لوفور از طرح فضاست که حق بر شهر را مطرح می کند، هم به عنوان %D