سهیم شوید

برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه‌های باهمستان و حفظ استقلال این سازمان مردم نهاد می‌توانید با پشتیبانی مالی از نحوه پیشرفت، هزینه‌ها، و و دستاورد سرمایه گذاری خود مطلع شوید.

نشست‌های مدنی حق بر شهر

سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهر از جمله فعالیت‌های باهمستان است که از ابتدای سال ۹۳ با همکاری «پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری» آغاز شده است. اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری این نشست‌ها با هدف بحث نظری پیرامون مفهوم «حق بر شهر» در پیوند با مسائل روزمره و موضوعات روز شهری در ایران و ایجاد فضای گفتگو میان نظریه‌پردازان، متخصصان، کنش‌گران شهری، نمایندگان مردم در شهر، مدیران شهری و تصمیم‌گیران در نهادهای متولی توسعه شهری و روزنامه‌نگاران است. این نشست‌ها ابزاری برای افزایش آگاهی و حساسیت در ارتباط با حقوق ساکنان شهری بر شهر، دربرگیری نظرات دانشگاهیان، منتقدان، اندیشمندان و شهروندان فعال خارج از ساختار رسمی مدیریت شهری در فرایندهای توسعه شهری و ایجاد بستری برای تعامل و گفت‌وگو با تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران شهری است.

مشارکت در برگزاری نشست‌ها

کار محلی باهمستان

فعالیت محلی باهمستان فعالیتی محل محور است که بر پایه اصول بنیادین مشارکت، مقاومت و ممارست بنا شده است. ماموریت نهایی پروژه کار محلی باهمستان فعال سازی ساکنان در امور محلی است. در این راستا، باهمستان در نظر دارد تا با اجرای این فعالیت در محله‌ای خاص فضایی را فراهم آورد که در آن شهرمندان از گروه‌های سنی، جنسی، نژادی، ملی، قومیتی متفاوت، به ویژه گروه‌های به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر، به ابراز نظر، ایفای نقش و کنشگری در رابطه با محیط زندگیشان بپردازند. باهمستان برای اجرای فعالیت محلی، محله پاسگاه نعمت آباد واقع در منطقه ۱۹ تهران را انتخاب نموده و در نظر دارد به عنوان عاملی محلی در این محل به طور بلند مدت حضور یابد و در طی فرآیند اجرا نقش تسهیل گر مشارکت عمومی و می‌انجی گر بین گروه‌های مختلف را به منظور پیشبرد اهداف تعیین شده توسط ساکنان محلی و برطرف کردن مسائل محلی ایفا نماید.

مشارکت در پیشبرد کار محلی

پروژه عابرپیاده

باهمستان از ابتدای سال ۱۳۹۲ حق عابرپیاده را به عنوان یکی از محوری‌ترین حقوق به حاشیه رانده شده در فرایند توسعه شهری تهران موضوع پروژه اصلی خود قرار داده است. در سال اول با تمرکز بر پل‌های عابر به عنوان نمادِ عملی نادیده گرفته شدن در لایه‌های مختلف اجتماعی، مدیریتی و سیاستی شهری تمرکز کرد. در این راستا در ۱ آبان سال ۱۳۹۲ تئا‌تر شورایی با موضوع «وقتی خطر هست، پل عابر چرا؟» در بوستان قصر تهران اجرا به اجرا در آورد و از این طریق این موضوع را به بحث عمومی گذاشت. در زمستان سال ۹۲ با اقدام شهرداری در احداث زیرگذر چهارراه ولیعصر و مسدود کردن دسترسی عابرپیاده به سطح این نقطه حیاتی زندگی شهری در تهران با راه اندازی پویشی در اعتراض به این اقدام صدایاعتراض مردم را به گوش شهردار تهران، رئیس وقت شورای شهر، و وزیر راه و شهرسازی رسانید و همین موضوع را محور بحث نشست اول و دوم از سلسله نشست‌های حق بر شهر قرار داد و در نشست پنجم باردیگر موضوع حق عابر پیاده را به بحث با مسئولان، صاحب نظران و مردم قرار داد. در سال ۹۴ با مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان شورای شهر تهران، ضرورت تشکیل کمیته عابرپیاده را در شورا مطرح و در این راستا بر روی پیشنهاد تشکیل این کمیته تمرکز کرد که تشکیل آن یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت باهمستان در سال ۹۵ اس.

مشارکت در پیشبرد پروژه عابرپیاده