بزرگراه‌های تهران حکایت سرکنگبینی که صفرا فزود

بزرگراه‌های تهران حکایت سرکنگبینی که صفرا فزود  چاپ شده در روزنامه شهروند ۲۶ اردیبهشت ۹۶   |   سارا یوسفی  |    عضو سازمان مردم‌نهاد «مجمع حق برشهر باهمستان» | چندی پیش معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، دستاوردهای این نهاد را از‌سال ٨۴ ت...
توافق محیط‌زیست شهری

توافق محیط‌زیست شهری

توافق محیط زیست شهری، سال ۲۰۰۵ و در روز جهانی محیط‌زیست توسط سازمان ملل تهیه شد و به امضای شهرهای جهان در آمد. تهران هم مانند بسیاری از شهرهای دیگر به این توافق ملحق شده است. بر اساس این توافق، ۲۱ اقدام در چشم‌انداز ۷ ساله، ۲۵ ساله و ۳۵ ساله تدوین شده است ...