باهمنگار ۱: کودک در شهر

«کودک در شهر» بهانه دوماهه اردیبهشت و خرداد «باهمنگار»

همه مایی که در این شهر بزرگ شده‌ایم میان خانه‌ها، کوچه‌ها و محله‌هایش کودکی کرده‌ایم. از کف سنگی پارک‌ها، از سرسره‌های فلزی، خرابه‌های گل کوچیک، از اولین روزی که دوچرخه خریدیم، از راه مدرسه تا خانه، از بچه‌های محله‌ی بالایی، کری خواندن برای بچه‌های محله پایینی، از زنگ خانه‌هایی که زده‌ایم و فرار کرده‌ایم، از اضطراب پشت در خانه‌ای که توپمان را توی حیاطش شوت کرده‌ایم، توپ پاره، چاقوی مرد همسایه خاطره داریم. همه مایی که در این شهر بزرگ شده‌ایم از خانه‌ها، کوچه‌ها و محله‌هایش خاطره داریم. میانش کودکی کرده‌ایم… کودکی کرده‌ایم؟ همه ما میان خانه‌ها، کوچه‌ها و محله‌ها کودکی کرده‌ایم؟ نکرده‌ایم. همه ما کودکی نکرده‌ایم. دست کم بعضی‌هامان کودکی نکرده‌ایم. کودکی‌مان را گم کرده‌ایم. دست‌کم‌ترینش این است که بعضی‌هامان تکه‌هایی از کودکی‌مان را گم کرده‌ایم. کودکی چیز کوچکی است که میان همهمه به راحتی گم می‌شود. زیر دست و پا به راحتی له می‌شود. هرچه شهر بزرگ‌تر شود، کودکی کم‌تر میانش دیده می‌شود. ما دنبالان تکه‌های گم شده‌ایم که هیچ کس بهتر از آن کسی که گم‌اش کرده نمی‌تواند پیدایش کند.

«کودک در شهر» بهانه دو ماهه اردیبهشت و خرداد «باهمنگار» بود. شما کجای این شهر کودکی کرده‌اید؟ کودکی‌تان را کجا گم کرده‌اید؟ کودکان کجای این شهر هستند؟ کجای این شهر گم شده‌اند؟ کجا بازی می‌کنند؟ کجا کار می‌کنند؟ کجا می‌خندند؟ کجا سکوت می‌کنند؟ کجا می‌ترسند؟ کجا چشم‌هایشان را می‌بندند؟ کجا کودکی می‌کنند؟ کجا کودکی‌شان را جا می‌گذارند و یکباره بزرگ می‌شوند؟ آنچه که شما به دست ما می‌رسانید از عکس‌ها، نوشته‌ها یا خاطره‌هایتان به ما کمک می‌کند تا تصویر درست‌تری از «کودک در شهر» داشته باشیم. «باهمنگار» در تلاش است و امید دارد از تکه‌های گم شده کوچکی که شما برایش می‌فرستید کلاژی ارائه کند که صداهای گوناگون در آن شنیده شود.

دوماهه «کودک در شهر» تلاشی کوتاه بود در این راستا تا اززاویه دید همدیگر به این پدیده نگاه کنیم. در این دو ماه «باهمنگار» چند پیام دریافت کرد، که همان دلگرمی بزرگی برای ادامه کار «باهمنگار» در موضوعات دیگر است. یکی از این پیام‌ها پیام دانش‌آموزانی بود که همراه مدرسه برای آخرین دیدارشان در سال تحصیلی به پارک رفته بودند. زمین خوردن یکی از این دانش‌آموزان، آسیب دیدنش و ماجراهایی که برای کمک به او پیش می‌آید، باعث می‌شود که این کودکان به این فکر کنند که چرا حضور نیروهای امداد در این پارک‌ها، خصوصا پارک‌های بزرگ کمرنگ است. «باهمنگار» مفتخر است که، پیگیری حضور نیروهای امداد در پارک‌های تهران را با همراهی تعدادی از این کودکان و خانواده‌هایشان، در دستور کار خود قرار داده است. هدف «باهمنگار» چیزی جز بلند کردن صداهای به حاشیه رانده شده نیست و در این راه به این معتقدیم که باهم صدا می‌شویم.

ما همچنان هم پذیرای تجربیات و نظرات شما درباره «کودک در شهر» هستیم.

از اینستاگرام

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه حقوق کودک

بدون شک، پیدا کردن دغدغه‌های مشترک با سایر سازمان‌های مردم‌نهاد، تبادل تجربه و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مشترک به رشد باهمستان کمک کرده است. باهمستان در چند سال فعالیت خود با محوریت حق کودک در شهر، با این سازمان‌ها در ارتباط بوده و همکاری داشته است.

[WLS id=”2160″]

نظرات

One Comment

Leave a Reply