باهمستان پروژه «مسئله پل عابر» را اول آبان ۱۳۹۲ هم‌زمان با برگزاری «جشن تهران» در باغ‌موزه قصر با رویکرد انتقادی به مسئله پل عابر و در قالب رویدادی آغاز کرد. در این رویداد، تئاتر شورایی با موضوع «پل عابر چرا؟ وقتی خطر هست!» با همراهی و مشارکت حاضرین به اجرا در آمد تا از این طریق مسائل و مشکلات احداث پل عابر از دیدگاه گروه­های مختلف اجتماع به بحث فعال گذاشته شود.

گزارش رویداد

پروژه «مسئله پل عابر» باهدف «پیشنهاد و تصویب مشارکتی لایحه بازنگری احداث پل‌های عابر شهری»، به‌عنوان اولین پروژه مجمع حق بر شهر باهمستان انتخاب شد. چرایی اصلی پرداختن به موضوع پل عابر، نقض حق شهروندی در رابطه با حضور در فضاهای شهری و تقدم بخشیدن به اتومبیل نسبت به عابر پیاده است. نگرشی که به شهروندان به گونه‌ای دیگر می‌نگرد و آن‌ها را به‌عنوان عناصر درجه دوم در نظر می‌گیرد و برای تسهیل و اولویت‌بخشی به حرکت سواره، عابران پیاده را به ارتفاع تبعید می‌کند.
در این راستا باهمستان پروژه «مسئله پل عابر» را اول آبان ۱۳۹۲ هم‌زمان با برگزاری «جشن تهران» در باغ‌موزه قصر با رویکرد انتقادی به مسئله پل عابر و در قالب رویدادی آغاز کرد. در این رویداد، تئاتر شورایی با موضوع «پل عابر چرا؟ وقتی خطر هست!» با همراهی و مشارکت حاضرین به اجرا در آمد تا از این طریق مسائل و مشکلات احداث پل عابر از دیدگاه گروه‌های مختلف اجتماع به بحث فعال گذاشته شود.
باهمستان در این پروژه می‌کوشد از طریق برقراری و تسهیل ارتباط میان اقشار گوناگون جامعه و بدنه متخصص و مسئولان متولی توسعه شهری، نگاهی که به‌صورت سنتی و در تحمیل پل عابر به شهروندان با عنوان پرطمطراقی چون «فرهنگ شهروندی» نهادینه‌شده است، موردانتقاد قرار دهد. نگاهی که ترجمان آن اولویت حرکت سواره به پیاده، نادیده گرفتن حق شهروندان در حرکت آسوده و پیوسته در سطح شهر، حق معلولان به دسترسی به تمام فضاهای شهری، و به خطر انداختن امنیت روانی شهروندان به بهانه تأمین امنیت جانی پیاده‌ها در برابر مالکین به رسمیت شناخته‌شده خیابان‌ها است.

تصاویر

خبرها و مطالب مرتبط