شورای شهر و مجلس دچار سیاست زدگی هستند

ایسکانیوز:سومین نشست مدنی «حق بر شهر» که به بررسی پدیده دستفروشی در شهر می‌پرداخت، روز چهارشنبه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد. در این نشست فاطمه دانشور، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران گفت: «در دولت قبل، شهرداری و دولت با یکدیگر تعامل نداشتند و در حال حاضر هم سیاست زدگی که در مجلس و شورای شهر وجود دارد باعث شده که نتوانند نظارت درست و اصولی را بر نهادهای مربوطه خود داشته باشند و تبدیل به سرعت‌گیرهایی برای دولتی شدند که در مردم باعث بروز امیدواری شده است».
پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، اولین سخنران نشست بود که با عنوان «حق بر شهر و تجربه شهری ما» به سخنرانی پرداخت. صداقت در سخنان خود اشاراتی نظری و تاریخی به مفهوم حق بر شهر و وضعیت آن تحت تأثیر اقتصادسیاسی مدیریت شهری در تهران داشت.
او در بررسی پدیده دستفروشی به نبود جایگاه نهادی برای ابراز نارضایتی این قشر شاره کرد و گفت: «در حال حاضر مدیریت شهری منطبق بر منطق نئولیبرالی است و نگاهی که به کسب و کار در این شهر وجود دارد، تنها براساس افزایش سودآوری اقتصادی است».
صداقت ادامه داد: «می‌توان مرثیه سرای تهران بود که شهری است که در خیابان‌های آن مردم با هم دوستی نمی‌کنند و فرودستان و زنان حق و حقوقی همچون فرادستان ندارند».
در ادامه این برنامه، نسترن موسوی، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان با عنوان «تاریک و روشن دستفروشی در مترو» به تحقیقی که در سال 1389 در زمینه دستفروشی در مترو انجام داده بودند، اشاره کرد. او یافته‌های این پژوهش را ثمر مصاحبه با 40 دستفروش مترو دانست و گفت: «پیچیدگی مساله دستفروشی زنان در مترو ایجاب می‌کند که این مساله از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.»
در این نشست از معاونت خدمات شهری شهرداری تهران نیز دعوت به عمل آمده بود، اما این معاونت شهرداری تهران در این نشست حضور نداشت.
بخش پایانی سومین نشست مدنی حق بر شهر برگزاری میزگردی با حضور سخنرانان نشست، فاطمه دانشور، عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، هادی زند، قائم مقام اجتماعی و فرهنگی مترو تهران، نماینده شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و بنفشه سام گیس، روزنامه نگار، به مجری گری علی طیبی از سوی مجمع حق بر شهر باهمستان برگزار شد.
در این میزگرد، طیبی از قائم مقام اجتماعی و فرهنگی مترو تهران درباره تغییر نظر مدیران شهری درباره پدیده دستفروشی پرسید و گفت: در میدیرت شهری تهران چه اتفاقی خ داد که در سال 91 اعلام شد که بیرون کردن دستفروشان از ایستگاه‌های مترو کار خوبی نیست و درست یک سال بعد اعلام شد که دستفروشان مترو وابسته به باندهای اقتصادی هستند و چهره شهر را زشت کرده‌اند؟»
هادی زند در پاسخ به این سؤال گفت: «شرکت بهره‌برداری مترو تهران به پدیده دستفروشی نگاه آسیبی دارد و ما امیدواریم که این مسائل با اهتمام مردم و مسئولان حل شود و در حال حاضر نگاه مردم به دستفروشان نگاه ترحم آمیز است و به همین دلیل ما بعد از بررسی‌های متعدد به دستفروشان پیشنهاد دادیم که از فضای داخل مترو خارج شوند و فضای تجاری در اختیارشان قرار گیرد که آنها با این استدلال که نمی‌خواهند شناسایی شوند این پیشنهاد را نپذیرفتند.»
او ادامه داد: «دریافت مالی دستفروشان مترو به در گردش بودن آنها ربط مستقیم دارد و آنها به این علت که اگر در جای ثابتی قرار می‌گرفتند باید مالیات پرداخت می‌کردند، نخواستند این اتفاق بیفتد».
زند اعلام کرد که براساس آمار حراست مترو دستفروشان اقدام به عضویابی می‌کنند و بر همین اساس افزایش پیدا می‌کنند و در این باره گفت: «علت تغییر نظر مدیران شهری هم دریافت اطلاعاتی از این دست از دستفروشان بود».
او درپایان تاکید کرد که وجود دستفروشان در مترو، چهره مترو را برای مسافران زشت و آزاردهنده می‌کند.
اما بنفشه سام‌گیس، روزنامه نگار، در پاسخ به زند تاکید کرد که مسئولان شهری خواست خود را به اسم خواست مردم اجرا می‌کنند و در واقع این مردمی که از آنها یاد می‌شود، همان مسئولان شهرداری هستند.
در ادامه این میزگرد، فاطمه دانشور، عصو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران درباره علل بروز آسیب‌های اجتماعی در شهر گفت: «دستفروشی یکی از آسیب‌های اجتماعی است و عوامل مؤثر در بروز آن به شهرداری و عملکرد دولت‌ها مربوز می‌شود
او با انتقاد از ادغام وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: «این میراث دولت قبل است و باعث شده که مساله رفاه اجتماعی که زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گرفته کمتر مورد توجه باشد و بیشتر عملکرد این وزارتخانه حول موضوعات کارگران و مساول کاری آنها باشد.»
دانشور با انتقاد ازعملکرد شهرداری گفت: «کار جهادی کار بدون فکر نیست و ما در شهرداری زیرساخت‌های خوبی داریم، اما استفاده از ابزارهای مناسب برای حل معضلات اجتماعی را در دستور کار قرار نداده‌ایم
دانشور بر این باور است که شهرداری برای حل معضل دستفروشی در تهران باید کارگروهی متشکل از اندیشمندان اجتماعی و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد تشکیل دهد و به آنها اجازه دهد که فرصت حرف زدن داشته باشند و آنها کسانی هستند که به صورت عینی درگیر موضوع هستند.»
عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی راهکار خروج از این بحران را تخصیص بسته‌های حمایتی برای خانواده‌های در معرض آسیب داست و گفت: «تا زمانی که این راهکار مورد توجه قرار نگیرد، ماجرای دستفروشی ادامه خواهد داشت».

در پایان این نشست، سام‌گیس از قائم مقام اجتماعی و فرهنگی مترو هرآن پرسید که اگر دستفروشان از کارشان دست بردارند و به دزدی و روسپی‌گری روی بیاورند چهره شهر زیبا خواهد شد؟ و هادی زند بر این باور بود که بیان این مسائل برخورد نادرست با موضوع است.
پیش از این، در دو نشست اول از این مجموعه با موضوع «نقد و بررسی زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولی‌عصر» و «تکرار زیرگذر چهارراه ولیعصر»، در قالب سخنرانی و میزگرد به تبیین مفهوم حق بر شهر و بحث پیرامون جایگاه آن در اجرای سیاست‌ها و پروژه‌های شهری با تمرکز بر پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر پرداخته شد. این نشست‌ها در راستای اهداف و ساختار خود، زمینه‌ای را فراهم آورد تا نظریه‌پردازان، متخصصان، روزنامه‌نگاران از یک سو و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران شهری از سوی دیگر، از زوایای مختلف و در برابر حضور فعال و پرسشگر مخاطبان به بحث پیرامون حقوق ساکنان نسبت به شهر بپردازند.

Connect with Me:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع از