بیانیه مطالباتی مجمع حق بر شهر باهمستان از داوطلبان شهرداری تهران

حق بر شهر دادخواستی است که مطالبه می‌کنیم

 

هدف از تشکیل شهرداری یا همان بلدیه سابق در ایران برمبنای قانون بلدیه، «حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج اهالی شهرنشین» بود تا براساس «آنچه اهالی شهر برای اصلاح امور بلدیه به موجب قانون می‌دهند» شهر اداره شود. اما آنچه طی سالیان بر شهر تهران رفته است، الگویی اقتدارگرایانه و سوداگرانه از اداره شهر بوده است که به طرد ساکنان و کاربران شهر و به صورت ویژه، زنان، کودکان، سالمندان، معلولان، مهاجران و کم‌درآمدها از شهر منجر شده است.

در طول سالیان گذشته، در شهر تهران مدیریت شهری به جای تقویت شهروندی و احقاق حق ساکنان، موجب شهروندزدایی شده است. از تضییع حق حرکت امن، ایمن، سهل و پیوسته پیاده و حتی حق دسترسی معلولان به نفع خودروها یا تبلیغات پل‌های عابر گرفته تا ناامنی فضاهای شهری برای زنان و کودکان، از بزرگراه‌ها و پروژه‌های شهری چون نواب، امام علی، طرح احیای روددره اوین درکه، طرح احیای روددره فرحزاد که ساکنانش را از زیست عادی شهری به حاشیه رانده، تا انواع طرح‌های پاکسازی و برخورد قهری با دستفروشان، کودکان کار و بی خانمان‌ها، همگی مصادیقی از شهروندزدایی شهرداری تهران در دوران شهرداران مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت بوده است.

البته تضییع حق بر شهر در تهران منحصر به نهاد شهرداری نیست و حتی نهاد دانشگاه نیز در این روند مسئول و مقصر است، طرح‌های توسعه دانشگاه‌های تهران و الزهرا نمونه‌هایی از نادیده‌انگاری حقوق ساکنان محلی در فرآیندهای توسعه شهری در سال‌های اخیر بوده‌اند.
مجمع حق بر شهر باهمستان مطالب زیر را به عنوان دادخواستی از داوطلبان شهرداری تهران- فارغ از تعلق‌های سیاسی آن‌ها- مطرح می‌کند. باشد که این دادخواست، میثاقی شود برای تعهد شهردار تهران در راه تغییر الگوی اداره شهر از شهروندزدایی به پیگیری و تحقق حق ساکنان شهر:

۱. شهری فراگیر و همه شمول

 • رفع تمامی موانع حرکت سهل، امن، ایمن و پیوسته عابر پیاده در شهر
 • مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری فضاهای شهری و ساختمان‌های عمومی برای افراد دارای معلولیت و اجرای قانون جامع معلولان
 • تقویت فضاهای عمومی شهر با تاکید بر تقویت تعاملات اجتماعی و گفتمان‌سازی

۲. تغییر چهره جنسیت زده شهر

 • حذف فضاهای بی‌دفاع، ناامن و جرم‌خیز شهری از طریق مشارکت مردم (به ویژه زنان و کودکان) و سازمان‌های مردم نهاد
 • تسهیل فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌های مدنی و اجتماع محور زنان جهت توانمندسازی زنان و مقابله با خشونت علیه زنان
 • برنامه‌ریزی و طراحی متناسب فضاهای شهری و عناصر بصری با توجه به زنان

۳. پیگیری سیاست‏های عدالت محور

 • کاهش نابرابری فضایی و اجتماعی محلات و مناطق برخوردار و کم برخوردار شهر
 • ممنوعیت هرگونه تبلیغات توهین آمیز، تبعیض آمیز، فرودست‌ساز یا نافی حقوق شهروندی و کرامت انسانی نسبت به قشری از ساکنان شهر اعم از زنان، دستفروشان، کودکان کار، کارگران، بیکاران، سبکهای زندگی متفاوت، ساکنان سکونتگاه های غیررسمی، مهاجران، معلولان و سالمندان
 • ممنوعیت هرگونه اقدامات قهرآمیز اعم از برخورد فیزیکی و جمع‌آوری در مورد کودکان کار، دستفروشان و بی‌خانمان‌ها
 • رسمیت بخشی به دستفروشی
 • حساسیت و اقدام در مقابله با سوداگری سایر نهادها در شهر

۴. نهادینه‌سازی شهری فراگیر و پیاده‌مدار از طریق بستر قانونی

 • اجرای مصوبه شهردوستدار کودک
 • اجرای مصوبه شهر دوستدار سالمند
 • تشکیل اداره کل پیاده و دوچرخه در معاونت حمل و نقل و ترافیک در راستای توجه مناسب به این دو مد حمل و نقلی
 • قطع بودجه‌های گسترش بخش سواره (اعم از بزرگراه، تعریض و احداث معبر) و محدودسازی این بودجه به موارد نگهداشت، تعمیر و ایمن‌سازی و تخصیص آن به حمل و نقل عمومی، پیاده‌پذیری، گسترش دوچرخه‌سواری و مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری
 • شفافیت تمامی اطلاعات و فرآیندهای شهرداری و دسترسی آزاد عموم شهروندان به آن

۵. تسهیل دسترسی عموم به مسکن، امکانات و خدمات شهری

 • فراهم کردن امکان بهره‌مندی مهاجران از امکانات و خدمات شهری
 • فراهم کردن امکان بهره‌مندی بی‌خانمان‌ها از امکانات و خدمات شهری، کمک به پیشگیری از ورود بی‌خانمان‌های بدون سوء مصرف مواد مخدر به چرخه اعتیاد، کمک به بازگشت بهبودیافتگان به چرخه زندگی عادی
 • به رسمیت شناختن حق سرپناه برای تمامی ساکنان فارغ از وضعیت مالکیت، سکونت، ملیت، درآمد، سبک زندگی و طبقه اجتماعی

۶. الویت بخشی به زندگی مدنی و محلی

 • نقش آفرینی سازمان‌های مردم نهاد در تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا، نظارت و پایش فعالیت‌های شهرداری (اعم از پروژه‌های شهری، فعالیت‌های خدماتی و اقدامات اجتماعی و فرهنگی)
 • محله محوری و تقویت زندگی در محلات از طریق تقویت مراکز محلات و فضاهای جمعی محلی.
 • تسهیل و فراهم کردن بستر نقش‌آفرینی اهالی محلات در در تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا، نظارت و پایش فعالیت‌های شهرداری (اعم از پروژه‌های شهری، فعالیت‌های خدماتی و اقدامات اجتماعی و فرهنگی)

۷. توجه به اهمیت حفاظت و توسعه توامان

 • حفاظت از باغات و میراث فرهنگی، تاریخی و معنوی تهران
 • لحاظ منافع ساکنان محلی در پروژه‌ها
 • جبران تبعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی پروژه های شهری

تحقق این مطالبات علاوه بر تعهد شهرداری، نیاز به پیگیری و نظارت شورای شهر تهران، انجمن‌های شورایاری محلات، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و ساکنان شهر دارد.

مجمع حق برشهر باهمستان، ۲۰ آبان ۱۳۹۷

 

Connect with Me:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع از