سهیم شوید

برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه‌های باهمستان و حفظ استقلال این سازمان مردم نهاد می‌توانید با پشتیبانی مالی از نحوه پیشرفت، هزینه‌ها، و و دستاورد سرمایه گذاری خود مطلع شوید.

پروژه عابرپیاده

باهمستان از ابتدای سال ۱۳۹۲ حق عابرپیاده را به عنوان یکی از محوری‌ترین حقوق به حاشیه رانده شده در فرایند توسعه شهری تهران موضوع پروژه اصلی خود قرار داده است. در سال اول با تمرکز بر پل‌های عابر به عنوان نمادِ عملی نادیده گرفته شدن در لایه‌های مختلف اجتماعی، مدیریتی و سیاستی شهری تمرکز کرد. در این راستا در ۱ آبان سال ۱۳۹۲ تئا‌تر شورایی با موضوع «وقتی خطر هست، پل عابر چرا؟» در بوستان قصر تهران اجرا به اجرا در آورد و از این طریق این موضوع را به بحث عمومی گذاشت. در زمستان سال ۹۲ با اقدام شهرداری در احداث زیرگذر چهارراه ولیعصر و مسدود کردن دسترسی عابرپیاده به سطح این نقطه حیاتی زندگی شهری در تهران با راه اندازی پویشی در اعتراض به این اقدام صدایاعتراض مردم را به گوش شهردار تهران، رئیس وقت شورای شهر، و وزیر راه و شهرسازی رسانید و همین موضوع را محور بحث نشست اول و دوم از سلسله نشست‌های حق بر شهر قرار داد و در نشست پنجم باردیگر موضوع حق عابر پیاده را به بحث با مسئولان، صاحب نظران و مردم قرار داد. در سال ۹۴ با مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان شورای شهر تهران، ضرورت تشکیل کمیته عابرپیاده را در شورا مطرح و در این راستا بر روی پیشنهاد تشکیل این کمیته تمرکز کرد که تشکیل آن یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت باهمستان در سال ۹۵ اس.

مشارکت در پیشبرد پروژه عابرپیاده