باهمستان سازمانی است مردم نهاد که در راستای حمایت از حق برابر همه نسبت به شهر، توانمندسازی همه ساکنان شهر و به خصوص گروه‌های آسیب‌ پذیر، و پیگیری منافع به حاشیه رانده شده در فرایندهای توسعه شهری فعالیت می‌کند. باهمستان تلاش دارد از مفهوم «حقوق» و «وظایف» شهرنشینی در کنار وظایف حاکمیت – اعم از دولت، شهرداری و سازمان‌های نیمه‌دولتی – در چارچوب کلان‌شهر تهران تعریفی جدید ارائه دهد و بدین وسیله توجه همگانی را به نقاط مورد غفلت قرار گرفته در این زمینه جلب کند تا ملاک‌ها و معیارهای حق بر شهر در سیاست‌گذاری شهری، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی کیفیت انجام وظایف حاکمیت، دیده و رعایت شود.

منابع مالی باهمستان

باهمستان طبق اساسنامه از هیچ نهاد، ارگان و گروهی که منافع مالی یا سیاسی در توسعه شهر دارد کمک مالی دریافت نمی کند و برای پیشبرد اهداف خود به حق عضویت اعضا و کمک های مالی افراد دغدغه مند متکی است. از این رو باهمستان ارائه گزارش شفافیت مالی را در فعالیت‌های خود ضروری می‌داند. گزارش مالی تیم اجرایی، رویداد‌ها و کارگروه‌های باهمستان را میتوانید در اینجا مشاهده کنید.
مهمترین هدف باهمستان در سال ۱۳۹۵ از نظر مالی تهیه دفتری مستقل بود که این امر با اعتماد اعضای نخستین این مجمع در آبان‌ماه ۱۳۹۵ تحقق یافت. درزیر بر اساس اصل شفافیت به طور مختصر گزارشی از ریز درآمدها و هزینه‌های این مجمع ارایه می‌شود. لازم به ذکر است که کماکان تمامی افراد در باهمستان به صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند و نیروی موظف در قالب ساعتی، پاره وقت، یا تمام وقت در باهمستان وجود ندارد.

گزارش مالی از خرداد ۹۵ تا خرداد ۹۶
گزارش مالی از تیر ۹۶ تا خرداد ۹۷
کارگروه محلی از دیماه ۱۳۹۴ فعالیت خود را در محل آغاز کرد. این کارگروه برای پیشبرد اهداف خود نیاز به وسایل بازی، کتاب داستان، وسایل نقاشی و وسایلی برای برگزاری ایونت‌ها داشت. ریز گزارش مالی این کارگروه را میتوانید در لینک زیر مشاهده کنید.

گزارش مالی کارگروه محلی باهمستان
کارگروه پیاده و دوچرخه از شهریورماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد. این کارگروه برای پیشبرد اهداف خود نیاز به برگزاری رویدادهایی در سطح شهر دارد. هزینه تهیه وسایل مربوط به رویدادها را میتوانید در لینک زیر مشاهده کنید.

گزارش مالی کارگروه پیاده و دوچرخه باهمستان