از خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۷

کارگروه محلی از دیماه ۱۳۹۴ فعالیت خود را در محل آغاز کرد. این کارگروه برای پیشبرد اهداف خود نیاز به وسایل بازی، کتاب داستان، وسایل نقاشی و وسایلی برای برگزاری ایونت‌ها داشت. هزینه این وسایل، از خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۹۷ به شرح زیر بوده است. لازم به ذکر است که هزینه‌های ایاب و ذهاب و برگزاری جلسات به عهده خود داوطلبان بوده است. همچنین وسایل اهدایی داوطلبان (مانند کتاب و وسایل بازی) در این لیست نیامده است.

جدول ۱ ریز هزینه‌کرد کارگروه محلی باهمستان از خرداد ۹۵ تا خرداد ۹۷