باهمستان سازمانی است مردم نهاد که در راستای حمایت از حق برابر همه نسبت به شهر، توانمندسازی همه ساکنان شهر و به خصوص گروه‌های آسیب‌ پذیر، و پیگیری منافع به حاشیه رانده شده در فرایندهای توسعه شهری فعالیت می‌کند. باهمستان تلاش دارد از مفهوم «حقوق» و «وظایف» شهرنشینی در کنار وظایف حاکمیت – اعم از دولت، شهرداری و سازمان‌های نیمه‌دولتی – در چارچوب کلان‌شهر تهران تعریفی جدید ارائه دهد و بدین وسیله توجه همگانی را به نقاط مورد غفلت قرار گرفته در این زمینه جلب کند تا ملاک‌ها و معیارهای حق بر شهر در سیاست‌گذاری شهری، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی کیفیت انجام وظایف حاکمیت، دیده و رعایت شود.

اهداف و چشم انداز

اهداف

 • افزایش آگاهی شهروندان در ارتباط با حقوق آن‌ها نسبت به شهر و فرصت‌های موجود برای مشارکت عمومی
 • توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر در فرایندهای توسعه شهری برای افزایش مشارکت آن‌ها در این فرایند‌ها
 • نمایندگی منافع و حقوق به حاشیه رانده‌شده شهروندان در فرایندهای توسعه شهری از طریق تعامل با تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران شهری
 • بسیج سرمایه‌های انسانی و اجتماعی به عنوان پشتوانه مردمی سازمان

نتایج مورد انتظار

 • افزایش آگاهی عمومی نسبت به اثرات مثبت و منفی اجرای پروژه‌های شهری و فرصت‌های موجود برای مشارکت عمومی برای کاهش اثرات منفی و گسترش حوزه نفوذ اثرات مثبت؛
 • افزایش حساسیت نسبت به مسایل شهری و حقوق شهروندی در تمام سطوح جامعه؛
 • افزایش مشارکت عمومی شهروندان خصوصا گروه‌های به حاشیه رانده‌شده در فرایندهای توسعه و تصمیم‌سازی شهری؛
 • دربرگیری نظرات دانشگاهیان، منتقدان، اندیشمندان و شهروندان فعال خارج از ساختار رسمی مدیریت شهری در فرایندهای توسعه شهری؛
 • رساندن صدای گروه‌ها و منافع به حاشیه‌رانده شده به برنامه‌ریزان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، و سیاست‌گذاران شهری؛
 • کاهش و تا حد امکان جبران اثرات منفی اجرای سیاست‌ها و پروژه‌های شهری که با هدف تامین منافع عمومی تهیه و اجرا می‌شوند بر گروه‌های محروم یا به حاشیه رانده شده؛ و
 • پرداختن به تضاد‌ها و درگیری‌های منافع گوناگون در فرآیند توسعه شهری و افزایش امکان درک و حل آن‌ها توسط شهروندان از طرق گوناگون مانند تدوین و تصویب ضوابط و…، برقراری توافق، سازش، تبادل و معاوضه و…

ساختار باهمستان

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی باهمستان به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد از هیات مدیره، هیات مشاورو مجمع عمومی تشکیل می‌شود که به اختصار عبارتند از:
 • مجمع عمومی: مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضا و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت دوره‌ای و یا فوق‌العاده برای انتخاب اعضای هیات‌ مدیره و بازرسان، استماع و رسیدگی به گزارش هیات‌ مدیره و بازرس، تعیین خط مشی کلی، تصویب ترازنامه و بودجه، تعیین حق عضویت، عزل اعضای هیات‌ مدیره و بازرس (‌ها) تشکیل می‌شود.
 • هیات مدیره: باهمستان دارای هیات‌ مدیره‌ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر علی البدل خواهد بود. هیات‌ مدیره نماینده قانونی مجمع است و وظیفه نظارت و کنترل، انتخاب مدیرعامل و سیاست‌گذاری را بر عهده دارد.
 • هیات مشاور: از دانشگاهیان، متخصصان، مسئولان و علاقه‌مندان مسایل شهری و با تایید هیات مدیره انتخاب می‌-شود و بازوی مشورتی هیات مدیره و مجمع عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است.

ساختار اجرایی

بازوی اجرایی سازمان تحت مدیریت مدیرعامل منتخب هیات مدیره و در قالب سه معاونت تحقیقات، روابط‌عمومی و سیاست‌گذاری وظیفه پیشبرد اهداف و سیاست‌های باهمستان را در قالب طرح‌ها، پروژه‌ها و پویش‌های گوناگون بر عهده دارد.
 • مدیر عامل: بالا‌ترین مقام اجرایی مجمع و مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات ‌مدیره است..
 • معاونت تحقیقات: وظیفه تدوین مبانی نظری، نیازسنجی‌، اولویت‌بندی فرایندهای اجرایی در پروژه‌های باهمستان را بر عهده دارد و رابط اجرایی با دانشگاهیان، اندیشمندان، نظریه پردازان حوزه شهری از سوی دیگر ‌است.
 • معاونت سیاست‌گذاری: ‌ وظیفه تدوین سیاست اجرایی و طرح‌های عملیاتی در پروژه‌های باهمستان را بر عهده دارد و رابط اجرایی با نهادهای قدرت، برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران و مسئولین در بخش‌های عمومی و خصوصی است.
 • معاونت روابط عمومی: وظیفه تدوین، تعریف، و تدقیق پیام بنیاد و تضمین رسانده‌شدن آن به جوامع هدف پروژه‌های اجرایی به شکل مستقیم (ارتباط مستقیم با مخاطبین) و غیر مستقیم (از طریق رسانه‌ها) را برعهده دارد و رابط اجرایی بین مجمع عمومی باهمستان از یک‌سو و اصحاب رسانه، شخصیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی علاقه‌مند و شهروندان به صورت کلی از سوی دیگر است.
copyright: www.incubedinteriors.com/careers

پرسش‌های متداول

FAQ
«باهمستان» بر اساس نیاز به افزایش آگاهی عمومی نسبت حق بر شهر در ۱۱ مهر ۱۳۹۱ شکل گرفت تا با پشتوانه حمایت و مشارکت مردمی از منافع و گروه‌های به حاشیه‌رانده شده در فرایندهای توسعه شهری حمایت کرده و در راستای احقاق حق برابر «همه» نسبت به شهری که در آن زندگی می‌کنند تلاش کند.
داریوش آشوری واژه باهمستان را برای ترجمه واژه Community پیشنهاد داد تا آن را از مفهوم محله Neighborhood تفکیک کند.
رسالت «باهمستان» در یک جمله عبارت است از: حمایت و توانمندسازی گروه‌ها و منافع به حاشیه رانده شده در فرایند‌های توسعه شهری
«باهمستان» برای احقاق حقوق برابر «همه» نسبت به شهری که در آن زندگی و مشارکت می کنند سه روش (۱) افزایش آگاهی در زمینه فرصت های موجود برای مشارکت در پروژه های شهری، (۲) نمایندگی منافع و حقوق به حاشیه رانده شده این گروه ها در تعامل با تصمیم گیران و سیاست گذاران شهری، و در نهایت (۳) بسیج سرمایه های انسانی و اجتماعی موجود، بنا به مقتضیات زمان، مکان، و جامعه هدف به کار می‌گیرد.
به طور کلی هر موضوع و یا گروهی که به نوعی در فرایندهای توسعه و مدیریت شهری به حاشیه رانده شده و یا حقوق آن نادیده و یا نقض گردیده است موضوع هدف «باهمستان» است. برخی از این گروه‌ها و موضوعات عبارتند از: – حق کودکان نسبت به دسترسی و حضور امن در تمامی فضاهای عمومی شهر؛ - حق زنان در دسترسی برابر به فضاها و امکانات شهر و بهره گیری از منافع آن؛ – حق معلولان و جانبازان به دسترسی آسان به تمامی فضاهای عمومی شهری؛ – حق سالمندان به شهر و لزوم تجهیز فضاهای عمومی بر اساس نیازهای بزرگان شهر؛ - حق مهاجران در به رسمیت شناخته شدن به عنوان ساکنان و مشارکت کنندگان در شهر و بهره گیری از تمامی حقوق و منافع شهری؛ – حق تمامی ساکنان به داشتن شهری با محیط زیست پاک، سالم، و پایدار؛ – حق تمامی ساکنان به داشتن شهری با فضاهای سرزنده و امن؛ – حق تمامی ساکنان به حرکت امن پیاده و یا با دوچرخه در تمامی سطح شهری که در آن زندگی می‌کنند؛ و …
– افزایش آگاهی عمومی نسبت به اثرات مثبت و منفی اجرای پروژه‌های شهری و فرصت‌های موجود برای مشارکت عمومی برای کاهش اثرات منفعی و گسترش حوزه نفوذ اثرات مثبت؛ – افزایش حساسیت نسبت به مسایل شهری در تمام سطوح جامعه؛ – دربرگیری نظرات دانشگاهیان، منتقدان، اندیشمندان، و شهروندان فعال خارج از ساختار رسمی مدیریت شهری در فرایندهای توسعه شهری؛ – رساندن صدای گروه‌ها و منافع به حاشیه‌رانده شده به برنامه‌ریزان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، و سیاست‌گذاران شهری؛ و – کاهش اثرات منفی اجرای سیاست‌ها و پروژه‌های شهری که با هدف تامین منافع عمومی تهیه و اجرا می‌گردند بر گروه‌های محروم یا به حاشیه رانده شده.
«بنیاد باهمستان» به طور کلی در احقاق حقوق شهروندان نسبت به شهری که در آن زندگی می‌کنند تلاش می‌کند.
باهمستان طبق اساسنامه از هیچ نهاد، ارگان و گروهی که منافع مالی یا سیاسی در توسعه شهر دارد کمک مالی دریافت نمی کند و برای پیشبرد اهداف خود به حق عضویت اعضا و کمک های مالی افراد دغدغه مند متکی است. برای مشاهده گزارش مالی باهمستان به صفحه گزارش مالی مراجعه کنید.
باهمستان در تاریخ 24 آبان ماه 1393 موفق به اخذ مجوز فعالیت به عنوان سازمان مردم نهاد از وزارت کشور شد و در 31 شهریور سال 1394 در سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.